Arkiv for lag og foreninger

Har ditt lag og forening rutiner for å ta vare på foreningens dokumentasjon - protokoller, årsmeldinger, referater osv.

 IKA Trøndelag holdt innlegg om arkiv  på årsmøte i Skaun kulturråd 21. mars 2023. Her finner du foilene fra foredraget og kontaktinfo til IKA Trøndelag.

Privatarkiv - Skaun kulturråd

2023 © Foreningsportal