Folkeakademiet Skaun

Kunst, kultur og historie 

Mål i vedtektene er å fremme et allsidig kulturliv i Skaun ved egne tiltak og gjennom samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner. Her kan både enkeltpersoner og organisasjoner være medlem. FA Skaun arrangerer kulturkveldene "Onsdagskveld på Rossvoll" 8-9 ganger i året i samarbeid med historielaget, kunstforeninga, mållaget og foreningen Norden.

Koret Våren Viggja

Musikk, dans og teater 

Koret Våren Viggja er et lavterskel blandakor i Skaun Kommune i Sør-Trøndelag, for folk som liker å synge allsidig musikk. Vi synger enten konserter alene eller vi samarbeider med andre aktører i musikklivet lokalt (både profesjonelle og amatører). Sangrepertoaret varier stort gjennom året fra salmer til rock. Eksempler på musikk fra de siste årene er Beatles, Queen, Mozart’s Grosse Messe, Faure’s Requiem, Norske Hits, Henning Sommerro, 80-tallsmusikk, Julemusikk og 17-mai sanger. Koret er kjent for sin rene og homogene korklang. Vi har ved flere anledninger vært med på å åpne Vinterkulturuka i Skaun Kommune, se lenke fra åpningen i 2015: http://skaunnytt.no/wp/vinterkulturuka-2015-i-want-it-all/ Korene Buvika Songlag og Koret Våren Viggja mottok den gangen stor honnør for å ha levert konserter med både trøkk og kvalitet. Vi er ellers en blidspent gjeng med sangere som hygger seg på de ukentlige korøvingene og ellers når vi reiser på turer til sangerstevner eller andre arrangement i Midt Norge.

Skaun Gospelkor

Musikk, dans og teater 

Skaun Gospelkor er et blandekor drevet av Den Norske kirke. Dirigenten er organist/kantor i Skaun Vincentas Linkevicius. Koret deltar på gudstjenester, konserter og samarbeider med andre kor.

Skaun Historielag

Kunst, kultur og historie 

§ Skaun Historielag er ein lokalhistorisk samskipnad for kommunen. § Laget har som formål å vekke historisk interesse, auka og spreie kunnskap om fortida, verne om materielle kulturminne og prøve å ta vare på munnleg tradisjon om liv og arbeid i eldre tid.

Skaun Soul Kids

Musikk, dans og teater 

Fryd for øyne og ører. Skaun soul kids er en gjeng glade barn fra 1.-5. klasse. Vi øver annenhver mandag i Børsa kirke og Børsa bedehus. Familiemiddag en gang i måneden.

Viggja Voices

Musikk, dans og teater 

Vokalgruppa er Skaun-basert og består av seks medlemmer; tre damer og tre menn. Gruppa framfører musikk som spenner fra folketoner til klassisk musikk, visepop og jazz. Vi utga albumet Åtte årstider i 2022, hvor «De åtte årstider» av Ragnar Rasmussen utgjorde en viktig del av plata.

Nyttige lenker

Sosiale media

2023 © Foreningsportal