AtelierEngen

Kulturnæringsaktører 

Ekteparet Tore Engen og Marian Roodenburg er utøvende billedkunstnere som har sin utdannelse fra det kongelige akademiet for bildende kunst i Haag i Nederland. Du kan finne informasjon over kunst, utstillinger og kursvirksomhet på nettside og Facebook-side. Atelier Engen finner du i Buvika 20 km sør for Trondheim. Ta gjerne kontakt med oss via telefon,mail eller sosiale media for informasjon og avtale et besøk. I tillegg har vi et sommergalleri på øya Ylvingen på Helgeland. Vi har åpent i juli til ca. 15 august på Ylvingen. Mer informasjon om åpningstider på Ylvingen finner du på vår facebookside eller på Instagram.

Bautaen kulturhus

Kulturnæringsaktører 

Bautaen kulturhus ligger i Børsa sentrum, under samme tak som Børshallen og Skaun ungdomskole. Her finner du en moderne kultursal med 220 seter, kulturskole, folkebibliotek, frivilligsentral og ungdomsklubb. Skaun kommune driver kulturhuset som et samlende sted for kulturopplevelser; en øve- og fremføringsarena for lokale kulturaktører, og arena for profesjonell formidling av kunst og kultur.

Buvik IL, SKI

Idrett og friluftsliv 

Buvik IL Ski fremmer idrettsglede og mosjon for alle i Buvika, hele Skaun og omegn! Vi tilrettelegger med fantastisk løypenett på Buvikåsen - hvor det også er flotte turløyper på sommeren. Bli med på treninger i regi av Skiavdelinga hvor vi har tilbud til alle nivåer - også for de som ønsker å satse høyt!

Børsa Idrettslag

Idrett og friluftsliv 

Børsa IL er et breddeidrettslag som har hovedfokus på idrettsglede og samhold, og jobber kontinuerlig for å gi våre medlemmer en positiv fritid. Vi tilbyr et bredt spekter av organiserte aktiviteter, men bruker også mye tid på uorganisert aktivitet.

Folkeakademiet Skaun

Kunst, kultur og historie 

Mål i vedtektene er å fremme et allsidig kulturliv i Skaun ved egne tiltak og gjennom samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og institusjoner. Her kan både enkeltpersoner og organisasjoner være medlem. FA Skaun arrangerer kulturkveldene "Onsdagskveld på Rossvoll" 8-9 ganger i året i samarbeid med historielaget, kunstforeninga, mållaget og foreningen Norden.

Gofot'n Danseklubb, Skaun

Musikk, dans og teater 

Gofot'n danseklubb, Skaun, er en danseklubb for Skaun og omegn. Klubben arrangerer dansekvelder, litt kursaktivitet, dansefester og en dansegalla for året. Ellers prøver vi å reise litt sammen og være sosiale. For at vi i Gofot'n danseklubb,Skaun skal greie å spre danseglede og sosiale sammenkomster er vi avhengige av at du som benytter deg av tilbudet en gang iblant tar ett tak på en dansekveld, fest eller galla. Uten denne frivilligheten stopper aktiviteten opp og vi mister en anledning til å møtes ilag. Ett medlemskap i klubben betyr at vi sammen løfter og skaper aktivitet i klubben. Ett aktivt styre fordeler oppgaver og engasjerer slik at klubben er synlig for omgivelsene og skaper engasjemang.

Koret Våren Viggja

Musikk, dans og teater 

Koret Våren Viggja er et lavterskel blandakor i Skaun Kommune i Sør-Trøndelag, for folk som liker å synge allsidig musikk. Vi synger enten konserter alene eller vi samarbeider med andre aktører i musikklivet lokalt (både profesjonelle og amatører). Sangrepertoaret varier stort gjennom året fra salmer til rock. Eksempler på musikk fra de siste årene er Beatles, Queen, Mozart’s Grosse Messe, Faure’s Requiem, Norske Hits, Henning Sommerro, 80-tallsmusikk, Julemusikk og 17-mai sanger. Koret er kjent for sin rene og homogene korklang. Vi har ved flere anledninger vært med på å åpne Vinterkulturuka i Skaun Kommune, se lenke fra åpningen i 2015: http://skaunnytt.no/wp/vinterkulturuka-2015-i-want-it-all/ Korene Buvika Songlag og Koret Våren Viggja mottok den gangen stor honnør for å ha levert konserter med både trøkk og kvalitet. Vi er ellers en blidspent gjeng med sangere som hygger seg på de ukentlige korøvingene og ellers når vi reiser på turer til sangerstevner eller andre arrangement i Midt Norge. Høsten -23 starter vi på et prosjekt med amerikansk repertoar, og jobber mot en konsert våren -24. Det gleder vi oss til! Kom å bli med å syng :-)

KVERNSJØVEIEN SA

Grendelag og velforeninger 

§ 2. Formål Veglaget skal bygge og vedlikeholde en skogsbilveg fra Eggan til Kvernsjøen, samt traktorveiene forbi Rossvatnet og Yrtjønna. Veglaget har som formål å redusere andelseiernes kostnader til uttransport av tømmer og å gjøre skog i vegens nytteområde tilgjengelig for aktiv skogforvaltning. Foretaket driver ikke ervervsvirksomhet. Overskudd skal føres tilbake til foretaket.

Pårørendegruppe - rus og avhengihet

Helse og humanitær 

Et trygt fellesskap, der pårørende av rusavhengige deler erfaringer, kunnskap, og støtte. Målet med gruppen er å gi hverandre håp, styrke, forståelse og verktøy. Det for å kunne stå bedre i de utfordringene det er å ha rusavhengihet i sin nære relasjon.

Rekordmila

Sport og fritid 

Rekordmila er en ideell organisasjon som arrangerer et løp i begynnelsen av juni hvert år.

 / 

Seniortreff på Børsa bedehus

Sosiale møteplasser 

Seniortreff på Børsa bedehus arrangeres siste tirsdag i måneden fra kl 12 - ca 14.15. Det er en egen komite som lager program for vår- og høstsemesteret (vanligvis 4 samlinger i hvert semester). Tidligere het tiltaket "For oss over 60".

Skaun Gospelkor

Musikk, dans og teater 

Skaun Gospelkor er et blandekor drevet av Den Norske kirke. Dirigenten er organist/kantor i Skaun Vincentas Linkevicius. Koret deltar på gudstjenester, konserter og samarbeider med andre kor.

Skaun Historielag

Kunst, kultur og historie 

§ Skaun Historielag er ein lokalhistorisk samskipnad for kommunen. § Laget har som formål å vekke historisk interesse, auka og spreie kunnskap om fortida, verne om materielle kulturminne og prøve å ta vare på munnleg tradisjon om liv og arbeid i eldre tid.

Skaun Hundepark

Dyrevelferd 

Her kan du komme å slippe hunden din, være sosial med andre hundeeiere og la hunden din løpe fritt sammen med andre hunder! Hundeparken er inngjerdet og er på ca 4 mål. Parken driftes av 5 frivillige. Alle er velkomne!

Skaun Musikkorps

Musikk, dans og teater 

Skaun musikkorps er et brasskorps som ble stiftet i 1974. Det var opprinnelig et fanfarekorps som ble gjort om til brasskorps i 2003. Mange av medlemmene har vært med veldig lenge og noen helt fra starten. Vi spiller mye forskjellig musikk og vi arrangerer og deltar på en del konserter i løpet av året.

Skaun Soul Kids

Musikk, dans og teater 

Fryd for øyne og ører. Skaun soul kids er en gjeng glade barn fra 1.-5. klasse. Vi øver annenhver mandag i Børsa kirke og Børsa bedehus. Familiemiddag en gang i måneden.

Spelet Om Marikollen

Musikk, dans og teater 

Spel inspirert av den store aktiviteten i og rundt 90-metersbakken på Viggja. Her er vi like før og under eit hopprenn på 50-talet og vi følgjer bygdafolket sitt strev for å gjere alt klart, og Mari sin kamp for å få hoppe i konkurranse. Dei neste framsyningane er 10. og 11. august 2024 ved lagshytta til Viggja idrettslag i Seljan.

Utdanningsforbundet Skaun

Fagforeninger 

Formål: Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Utdanningsforbundet skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud, og for at utdanning skal ha en sentral rolle i samfunnet.

Viggja familiekor

Musikk, dans og teater 

Viggja Voices etablerer et familiekor i Skaun, med oppstart på nyåret 2024. Familiekoret skal øve i Viggjarheim forsamlingshus. Barn/familier fra andre bygder er hjertelig velkomne til å delta. Øving blir et par torsdager i måneden, i henhold til oppsatt plan.

Viggja Voices

Musikk, dans og teater 

Vokalgruppa er Skaun-basert og består av tre damer og tre menn. Gruppa framfører musikk som spenner fra folketoner til klassisk musikk, visepop og jazz. Vi slapp albumet Åtte årstider i 2022, hvor «De åtte årstider» av Ragnar Rasmussen utgjorde hoveddelen av plata.

2024 © Foreningsportal