Trygt hjem for en 50-lapp

Er du mellom 15-22 år, kan du komme deg trygt hjem fra sammenkomster ved å benytte deg av Trygt hjem for en 50-lapp!

Skyssordningen er et samarbeid mellom Skaun kommune, Trøndelag fylkeskommune og Skaun taxi. Hensikten med ordningen er å gi et trygt skysstilbud for ungdom i helgene og ved spesielle arrangementer. Målsettingen er at tiltaket skal redusere og forebygge trafikkulykker. 

Retningslinjer

  • Man kan benytte seg av tilbudet fra året man fyller 15 år, til og med året man fyller 22 år. Gyldig legetimasjon skal kunne framvises.
  • Tilbudet gjelder for hjemkjøring fra offentlige fester/arrangement, private arrangement på offentlig sted (for eksempel bursdagsfester i forsamlingshus) eller private arrangement på privatadresse.
  • Ordningen kan kun benyttes til hjemkjøring.
  • Tilbudet gjelder fredag kveld/natt til lørdag og lørdag kveld/natt til søndag, samt kvelden før/natt til helligdag, eksempelvis kveld 30. april/natt til 01. mai og kveld 16. mai/natt til 17. mai.
  • Prisen er kr 50,- per person, uavhengig av veilengde, innenfor kommunen.
  • Hvis man er flere som skal reise fra samme hentested, skal den som bestiller og taxisentralen forsøke å få til best mulig koordinering og utnyttelse av taxi.
  • Taxi bestilles på telefon 72 86 33 88, senest kl. 21.00 samme kveld. Bestillingen må inneholde hentested, tidspunkt og bestemmelsessted. 

Spørsmål? Kontakt Gunhild Løkken, tlf. 950 56 987 eller e-post gunhild.lokken@skaun.kommune.no.

2024 © Foreningsportal