SommerSkaun

SommerSkaun er et aktivitetstilbud i sommerferien til barn og unge som bor i Skaun kommune.

Målet med SommerSkaun er å gi ungdommene spennende, mestringsfylte og gode opplevelser i sommerferien. Det er et lavterskeltilbud hvor alle kan delta, uten krav til mye kostbart utstyr eller forkunnskaper.


I 2023 vil SommerSkaun bli gjennomført uke 26-27-28. Målgruppe for årets SommerSkaun er barn og unge født i tidsrommet 2005-2012.

Oppdatert info finnes du på kommunens hjemmeside og SommerSkaun sin facebook-siden.

Kontaktperson: Hanne Olden, tlf. 902 70 190, hanne.olden.skaun.kommune.no.

2024 © Foreningsportal