Saltnesstranda

Saltnesstranda friluftsområde, eller promenaden om du vil - et friluftsområde i sentrum av Buvika! Området er lett tilgjengelig sommer som vinter med grussti, hvilebenker og gressområder. 

Vis alle turer

I starten av 2022 ble Nypan hage og anlegg engasjert til å utføre en sårt tiltrengt oppgradering av friluftsområdet, som ble etablert for nesten 20 år siden. Arbeidet med oppgraderingen startet allerede 10. januar, og er forventet ferdig i juni 2022.

Fuglelivet i Buvikfjæra og Saltnesstranda
Buvikfjæra er et av de få store, intakte og relativt uberørte deltaområdene som har høy tetthet av mange fuglearter. Fjæra beskrives i tillegg som et av de få gjenværende og til dels uberørte langfjæreområdene i Trondheimsfjorden. 

Området er viktig for overvintrende fugl, og som rasteplass under øst- og vårtrekket. I forbindelse med rassikringstiltak i fjæra, ble det stilt strenge krav til inngrep og utforming, for å skåne sjøfuglenes beite- og hvileområder.

2024 © Foreningsportal