Velkommen til kjentmannsmerket 2023/2024

Har du utforsket kommunens kjentmannsmerker ennå?

Det er valgt ut 8 turtraseer, 4 nye ruter er merket og 4 fra fjoråret beholdes. Hver deltaker må gjennomføre 5 turer for å få premie. Turene tas til fots, sykkel eller ski. Turene registreres på klippekort hvor hver kjentmannspost har en orienteringsklype for merking av kort.

Kort kan kjøpes hos Coop Marked Skaun. Frist for gjennomføring er 1. mai 2024.
Pris kr 100,- for enkeltperson, og kr 300,- for familie (hvert familiemedlem får eget kort).


Trimavdelinga i Skaun il ønsker alle trimmere en riktig god tur!TURTRASEER 2023/2024

1. Tømmerkoia ved Sjuttumyra

2. Yrtjønna

3. Hosetkammen - Trekanten i Vassbygda

4. Kvilsten ved Pilegrimsleia

5. Vålåtjønna 

6. Blåhåmmårkneppen

7. Gjetryggen

8. Mjølhuskjølen

Se nærmere turbeskrivelser for de forskjellige traseene. Det henvises også til turboka “På tur i Skaun” med kart som følger med.


TURBESKRIVELSER

Tømmerkoia ved Sjuttumyra

Kjør opp Solstadlia, ta av til høyre og kjør Solstadvegen helt til endes. Bom på kr 40,- kan betales med Vipps. Her er det gode parkeringsmuligheter. Følg merking til venstre mot Sjuttumyra. Det er delvis sti og traktorvei med merker du kan følge hele veien til koia. 

Det er også mulig å gå ut fra Konstadmarka til Sjuttumyra for en litt lengre tur langs med Malmsjøen eller du kan gå hele turen rundt Malmsjøen.

Se s. 76 i Turboka for mer om tømmerkoia ved Sjuttumyra og turen rundt Malmsjøen.


Denne turen er av de kortere turene som er en ypperlig mulighet til å ta kjentmannsmerket til Vålåtjønna fra samme utgangspunkt ved parkeringa

Lengde: 1 km en vei


Yrtjønna

Kjør til Eggkleiva, ta av til høyre gjennom boligfeltet i retning Rian. Følg skilting til Eggen. Ved Eggen Nordre tar du inn på Kvennsjøvegen til høyre (bomveg, betaling med Vipps) fram til parkeringsplassen ved Kvennsjøen. Dersom du ønsker en lengre tur kan du parkere lenger ned i bygda.

Følg skogsvegen fra parkeringsplassen ved Kvennsjøen og hold til venstre. Gå langs Kvennsjøen og følg skogsvegen innover skogen i 2 km. Du får et glimt av Fokksjøen på vei til Yrtjønna. Når du kommer frem skal du gå langs med Yrtjønna til du når nordenden av tjønna. Der finner du merket og en litt sliten benk med bord hvor det er mulighet for en rast.

Det er også fint å fiske småørret i Yrtjønna. Et stille sted for rekreasjon – for store og små. 

Lengde: 2 km en vei


Hosetkammen - Trekanten i Vassbygda

Kjør Skaunavegen mot Malmsjøen. Ta av på Hosetvegen før du kommer til Vassbygda, og kjør veien nesten helt til endes til du kommer til en krapp sving. Her kan du parkere og finne starten på veien mot Hosetkammen like i nærheten.

Det er traktorvei og sti helt opp til toppen. Og turen er merket med blåe trekanter i starten og røde, runde merker når du nærmer deg toppen. På toppen vil du finne kjentmannsmerket.


Fra Hosetkammen kan du gå videre til Isåskneppen og Høglikammen, og dermed ha fullført “Trekanten i Vassbygda”. Både Høglikammen og Isåskneppen har vært kjentmannsmerke i løpet av de siste årene, og du kan lese om blant annet Isåskneppen som turmål på s. 51 i turboka.

Du finner detaljert turbeskrivelse av trekanten i Vassbygda på nett, skrevet av Hanne Gilde i 2021

Lengde til Hosetkammen: 1 km en vei med forholdsvis bratt vei

Lengde hele trekanten: 10 km


Kvilsten

Kjør mot Melby og ta av til Melbygrenda. Følg veien til Mellingsætra (bomveg, betaling med vipps). Parker på snuplass ved Mellingsætren. Her starter turen midt i pilegrimsleia. Følg merket leie og våre merker. Det er traktorvei i begynnelsen, deretter sti og noe myrlendt terreng fram til Kvilsten.

Lengde: 1,5 km en vei


Vålåtjønna

Kjør opp Solstadlia, ta av til høyre og kjør Solstadvegen helt til endes. Bom kr 40,- kan betales med Vipps. Gode parkeringsmuligheter.

Følge gammel traktorveg, den er bratt første del av løypa. Videre flater den ut, følg merka løype til venstre på toppen av bakken. Løypa går slagt gjennom skogsterreng ned til vatnet.

Lengde: 3 km en vei


Blåhåmmårkneppen

Fra Skaun kirke kjør Melbyvegen 3 km, parker ved skilt til pilegrimsleia og Stormorfossen nært elva Mora. Det er to alternativ fra start, enten følg løype til Stormorfossen og videre til merket traktorveg eller følg merket løype etter veg som krysser Mora. Løypene møtes etter vegen. Følg vegen til endes, så langt som traktorvegen går og videre der løypa går over til sti. Merket sti opp til høyre og til toppen. Flott utsikt mot vest - Lisbetseter og Jåren, mot nord - Laugen, Gaulosen og Byneset.

Turen egner seg både til å gå og sykle. Merk at det er stigning helt fram til overgang veg/sti

Lengde: 4 km en vei.


Gjetryggen

Start i Aunbygda, parker gjerne ved Aunans bilverksted. Følg fylkesvegen videre gjennom Synneraunan (gården) til Aunmyra. Ta av veien ved skiltet mot Utsiktstårnet, og følg vei til venstre med bratt bakke opp lia. På toppen før vanntanken, følg stien på høyre side. Denne fører deg gjennom skog og åpent terreng i vekslende kulturlandskap helt fram til Gjetrygghylla. Bord og benker gir velfortjent rast, gjerne i ettermiddag-/kveldssol. Flott utsyn!

Lengde: 2,5 km en vei.


Om du har vært på tur til Stormorfossen, tømmerheisen og utsiktstårnet, er det mulig å fortsette turen ved å følge veglei ovenfor utsiktstårnet videre fram til Gjetryggmyra. Følg kanten av myra (østsida) til du når en sti bratt opp gjennom skogen. Denne når sammen med stien til Gjetrygghylla fra Aunmyra. Retur nordover til Aunmyra og Aunans bilverksted. Flott rundtur!


Mjølhuskjølen / Rundhaugen

Ta av ved Byafeltet på Jåren og følg veien i retning Mjølhus. Ta til venstre og følg bomvei til Rossmyra (stor parkering). Til høyre på plassen står det et skilt merket ”Mjølhushøgda 3 km”. Følg gammel veiled til du kommer til et nytt skilt som viser til ”Mjølhushøgda 1 km”. Ta av fra veien og gå til høyre over myra. Løypa videre følger sti opp en liten stigning gjennom småkratt. Følg stien med merking til du kommer til trimposten.

Lengde: 2 km en vei

Skrevet av Hanna Øian, Skaun il

2024 © Foreningsportal