Natteravnene i Skaun

Natteravn til fots eller på motorsykkel? Uansett fremkomstmiddel kan DU bidra til å gjøre nærmiljøet til et trygt sted for kommunens ungdom.

Natteravnene er en organisering av frivillige som går natteravning. Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveld- og nattestid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg. Når voksne er til stede der ungdommer ferdes, virker det forebyggende og dempende på uønskede hendelser.

- I Skaun har vi en liten gruppe frivillige som stiller opp og går natteravning. Vi samarbeider med "Natteravnene i Orkdal" om å være til stede der barn og unge er. I tillegg får vi hjelp fra Natteravn MC - motorsyklister som stiller som natteravner, forteller Lars Arne Pedersen som er en av kontaktpersonene for Natteravnene i Skaun.

- Vi trenger flere frivillige som kan tenke seg å være med.


Natteravnene i Skaun

Kontaktpersoner: 

Gunhild Løkken

950 56 987

gunhild.lokken@skaun.kommune.no


Randi Marie Eide

922 63 518

randi.marie.s.eide@skaun.kommune.no


Lars Arne Pedersen

920 38 755

lars.arne.pedersen@gmail.com


"Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk."

Les mer om Natteravnene her

2024 © Foreningsportal