Leie av idrettshall

Visste du at både private grupper som ønsker tid til egenorganisert fysisk aktivitet, og organiserte idrettslag som er tilsluttet Norsk Idrettsforbund og Skaun Idrettsråd, kan søke om treningstid i våre idrettshaller?

Du kan også søke om å leie idrettshall til større arrangementer, enten du søker på vegne av et lag, en organisasjon, kommunal enhet, annen virksomhet eller som privatperson!

Vi har tre idrettshaller i kommunen: Skaunhallen, Børshallen og Rossvoll flerbrukshall.

Mer informasjon om leie av idrettshaller finner du på Skaun kommune sine nettsider:
https://www.skaun.kommune.no/treningstid-og-leie-av-idrettshall.577661.no.html

2023 © Foreningsportal