Sjekk om du står i manntallet

Fra 10. juli kan du sjekke om du har stemmerett i Skaun. Manntall for kommunen ligger til gjennomsyn på rådhuset og Skaun folkebibliotek.

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Hvis du har flyttet til Skaun, og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen.

Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Se hvordan du klager under.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme steder og i samme tidsrom. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.

2024 © Foreningsportal