KAFÉ HJERTEROM – nye vennskap, løsninger og smakfull avslutning

Kafé Hjerterom er et hyggelig treffpunkt på Børsa bedehus, der frivillige legger til rette for en fin stund. Da serveres det både kaffe, vaffel og en hyggelig prat. Kafeen holder til på bedehuset, og ble til etter initiativ fra Pål Ove Lilleberg og Eva Årbogen Elvrum, i samarbeid med Skaun frivilligsentral.

Kafé Hjerterom ønsker alle velkommen, og både de frivillige som arrangerer kafeen og gjester bekrefter at her skapes nye vennskap, ideer utveksles, og hjelp på tvers av nasjonalitet kommer i stand. En hyggelig kaffestund kan føre til så mangt.

- Vi som driver kafeen ordner med bord, pynter litt, og sørger for vafler, kaffe, te og saft, smiler Gunnlaug Tove Ribe. 

Hun er selv er både frivillig og driver, samt at hun organiserer vaktlisten bestående av totalt 12 ildsjeler.

- De frivillige jobber to og to på omgang gjennom hele skoleåret.

Kafeen er helt og holdent drevet på frivillig basis, og drives på turnus. Skaun frivilligsentral finansierer husleie og hjelper til med administrative oppgaver. Takket være frivilligheten kan kafeen se tilbake på mange fine år. Det var Evy Johanne Sørgård og Heidi Moe som tok over driften etter Lilleberg og Elverum, og kafeen hadde da en periode med mye fokus på handarbeid. Nå inngår kafeen som språkkafe i voksenopplæringa.   

- Poenget med kafeen er at elevene skal få prate og bli kjent med nordmenn, forteller Kristin Stormo, en av de andre frivillige driverne.

- Og det er flere tidligere lærere som kommer hit, sier Inger Forsmark, også hun frivillig driver av kafeen.

De understreker at det gjerne må komme flere til kafeen, og at alle har noe å bidra med. Der det er hjerterom - osv.

Livsviktige tema

Hver onsdag gjennom skoleåret møter elever fra voksenopplæringa i Børsa opp på Kafé Hjerterom. Som oftest er det fullsatt midt i åpningstiden, og praten går livlig. Elevene blir gjerne utfordret på å lære nye norske ord, samt at de lærer om det norske samfunn. Så får frivillige og norske gjester også kunnskap om hjemland og bakgrunn hos elever som er både fra Ukraina, Syria, Russland og Eritrea, med flere.

Hver uke får kafeen en oversikt på hva voksenopplæringa driver med, og kan da legge opp oppgavene rundt bordene etter de forskjellige temaene. En av vårsemesterets siste åpne dag på kafeen ble dagens tema hentet fra avisa, og handlet blant annet om rettigheter. En av sakene som ble diskutert var om en gutt fra Kongo, som hadde blitt påkjørt.

- Familien var redd for hvor mye det ville koste for behandling på sykehus. Ikke hadde de tilgang på bil heller. De bor i et nytt land, og de vet ikke hvilke rettigheter eller muligheter de har, sier Knut Ivar Bakken.

Han ivrer for at de som kommer til Norge må motta nødvendig informasjon så tidlig som mulig, og at det legges til rette for at man skal bli selvstendig så snart som mulig.

- Kafé Hjerterom er en kafé som gir mange dra-effekter, og samtalen over en kaffekopp kan i neste omgang for eksempel føre til øvelses-kjøring og en kjappere vei til førerkort. Mye kan løses ved å møtes her, smiler Knut Ivar.


Onsdag 14. juni var dette semesterets siste kafé, og elevene ble oppfordret til å ta med smakebiter og tradisjonsretter fra hjemlandet. Og det gjorde de! Det ble disket opp med nydelig mat og kaker – som helt tydelig falt i smak!

Kafeen for læring, håp og glede åpner igjen først på september.

Smakfulle kaker på avslutningsdagen.

2024 © Foreningsportal