Utstilling NåDa-kunstprosjekt: Sønnøv Sønnøvsæter

Utstillingen viser tekstiler ungdommene har farget og laget kapper, flagg og vimpler av, samt foto fra hele prosessen fra hovedprosjektet. Fra sideprosjektene vises heksemasker, keramikkskulpturer og tegninger/malerier. Blant annet har elever fra pl og 6. trinn på Børsa skole tegnet hver sin illustrasjon til Sønnøv.

Om Prosjektet

NåDa er et kunstprosjekt gjennom Norske Kunstforeninger hvor ungdom lager samtidskunst sammen med profesjonelle kunstnere med utgangspunkt i et lokalt kulturminne. Skaun Kunstforening er en av ti kunstforeninger som er med på prosjektet. Våre prosjektkunstnere er Eva Margrethe Ballo og Inga Skålnes. Kulturminnet vårt er Sønnøvsætervollen og Sønnøv Sønnøvsæter som ble skutt som heks på slutten av 1600-tallet.

 

Hovedprosjekt

4-5 ungdommer har det siste året jobbet sammen med prosjektkunstnerne med tema som kan knyttes til Sønnøv Sønnøvsæter og hennes skjebne. Sammen har de valgt å fokusere på hvordan planter har blitt brukt og fortsatt kan brukes. De har jobbet mest med tekstiler. Først ble stoff i bomull, ull og silke farget med ulike planter. Deretter ble det brukt trykkteknikker for å få på mønster som var både planter/blomster og ulike symbol. I tillegg har de farget en del med batikk. Stoffene har de sydd til kapper, flagg og vimpler.

 

Sideprosjekt

I sideprosjektene har det i hovedsak vært andre deltagere enn på hovedprosjektet. Ungdommer fra Klubb 1 har laget heksemasker. Det har vært åpent kurs om å lage farger av planter og deretter malt bilder med dem. Deltagere på kreative kvelder har både vært på keramikkurs og tegnet /malt. Drøye 80 elever fra Børsa skole har besøkt kunstforeninga og laget illustrasjoner til fortellingen om Sønnøv.

 

Prosjektkunstnerne:

Eva Margrethe Ballo jobber med maleri og installasjon med hovedvekt på tekstil. Inga Skålnes jobber i hovedsak med fotografi og installasjon. De møttes på Kunstakademiet i Trondheim og har etter det samarbeidet om flere kunstprosjekt. Da jobber de med tematikk rundt kulturarv, verdensarv og bevegelse gjennom stedsspesifikke installasjoner og tolkninger av begreper.

Kulturminne 

Styret i Skaun kunstforening har valgt Sønnøv Sønnøvsæter og Sønnøvsætervollen som kulturminne.  

Sønnøv Sønnøvsæter var søster til Lisbet Nypan som ble brent på bålet som heks i 1670. De vokste opp på Hølonda hvor de hadde lært å helbrede folk og fe med bønn og ritualer. Sønnøv kom til Dalsmarka i Skaun som kokke for et arbeidslag som lette etter marmor i skogsområdene mellom Skaun og Hølonda. Da marmorletingen tok slutt, ble hun boende igjen alene i arbeidsbrakka på plassen som senere ble kalt Sønnøvsætervollen. Folk syns det var merkelig at en kvinne valgte å bli boende alene langt inni skogen, og det oppsto mange rykter. Når noe gikk uforklarlig galt med mennesker, dyr eller avling, var det lett å skylle på «trollkjerringa», for den som kan velsigne og helbrede, kan også forbanne. En søndag hun var på vei til kirka, ble hun skutt. Det var Arn Dalen, bonde, kirkesanger og bygdas lederskikkelse, som skjøt henne, og kula var en sølvknapp fra jakka hans. Sønnøv ble gravlagt på Sønnøvsetervollen, og det blir sagt at det ikke vokser gress på grava hennes.  

 

 

Tor 22.06.2023
19:00 - 21:00
Prestlåna. Lensmannekra 7, Børsa
Skaun Kunstforening
Del på
2023 © Foreningsportal