Møte om tilskuddsordninger for kulturminner og -miljøer

Sammen med Trøndelag fylkeskommune og Kulturminnefondet, inviterer vi til møte om tilskudd og føringer for tilskudd for bygninger med kulturhistorisk verdi, samt for tilskudd til andre kulturminner og -miljøer.

Fra fylkeskommunen vil Monica Anette Rusten delta, og Helene Tiller fra Kulturminnefondet blir med via Teams.

Det blir kaffe og enkel servering. Det er ikke krav om påmelding, men gjerne si ifra hvis du kommer. Kontaktinfo finner du nederst i artikkelen.

Møtet er torsdag 23. mars kl. 13 på Skaun rådhus, på møterom Sildværet i 3. etasje.

Vi ser for oss at møtet omhandler følgende punkter:

  1. Innledning om kommunens nylig vedtatte Kulturmiljøplan, i tillegg til en kort orientering om Regional kulturmiljøplan og samarbeidet mellom kommune og fylke.
  2. Kulturminnefondet - og de føringer som finnes for tilskudd der + krav og rammer som må følges opp før søknad sendes. Presentasjon av andre tilskuddsordninger, herunder SMIL-midler.
  3. Gjennomgang og drøfting av enkelte kulturminner, kulturhistoriske bygninger og kulturlandskap, etter innspill fra møtedeltakerne.

 

Kontakt

Steinar Haugen 416 10 889
steinar.haugen@skaun.kommune.no

Tor 23.03.2023
13:00
Skaun rådhus, Sildværet
Skaun kommune
Del på
2023 © Foreningsportal