Søndag 21 Mai 2023
kl.
 
Arr: Skaun kommune

Lag og organisasjoner, og andre aktører innenfor kultur- og idrettslivet i Skaun kan søke om økonomisk støtte

Lag og organisasjoner i Skaun kan søke om økonomisk støtte fra kommunen.

Dette gjelder idrettslag, musikkorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner, og andre kulturorganisasjoner. Vi informerer om at søknadsfristen for driftstilskudd er utsatt til 21. mai, og at søknad kan sendes inn via skjema på Skaun kommune sine nettsider. Retningslinjer for tilskudd, samt søknadsskjema finner dere på:

https://www.skaun.kommune.no/tilskudd.573961.no.html

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om midler fra Bjarne Espås minnefond. Søknadsfristen for fondet er også utsatt til 21. mai. Støtte til aktiviteter innen f.eks. kunst og kultur, idrett, friluftsliv m.m. vil kunne prioriteres. Her er det opp til dere som organisasjoner å søke, eller gjerne formidle informasjon til enkeltpersoner som dere mener burde søke. Informasjon om minnefondet finnes på: https://www.skaun.kommune.no/bjarne-espaas-minnefond.526738.no.html

Søknad til Bjarne Espås Minnefond utformes som brev og kan sendes på epost til postmottak@skaun.kommune.no

Ved spørsmål kan man kontakte undertegnede på epost: knut.andre.bjerke@skaun.kommune.no / telefon 917 32 906, eller Steinar Haugen på epost: steinar.haugen@skaun.kommune.no / telefon 416 10 889

Lykke til med søknadsskrivingen!

Søn 21.05.2023 - Søn 21.05.2023
Skaun kommune
Del på
2024 © Foreningsportal