Frokostmøte: Kunstig intelligens i praksis med Chat GPT

Kan vi bli mer effektive ved bruk av Chat GPT, og hvordan kan vi strategisk utnytte det potensiale som finnes i kunstig intelligens?

Den digitale revolusjonen har virkelig skutt fart de siste årene og det kommer stadig nye digitale verktøy som bedrifter og ansatte kan benytte seg av.
Dette arrangementet vil ta for seg bruken av kunstig inteligens i praksis.
Kan vi bli mer effektive ved bruk av Chat GPT, og hvordan kan vi strategisk utnytte det potensiale som finnes i kunstig inteligens?
Finnes det farer og ukontrollerende faktorer ved å ta i bruk Chat GPT eller kan vi bare utnytte disse nye digitale verktøyene ukritisk?
Dette, og mange flere problemstillinger, muligheter og løsninger, ønsker vi å belyse under dette arrangementet.


Arrangører er ONF (Orkland næringsforening) og Snefugl gård, og arrangementet er gratis.

Vel møtt :-) 

Påmelding


PROGRAM

09:00 - 09:10

Velkommen ved daglig leder av ONF Ståle Vaag


09:15 - 10:15

Norwegian Blue AS

Hva er LLM og GPT?
Vi utforsker bruken av Large Language Models (LLM), spesielt Generative Pre-trained Transformers (GPT), i ulike bransjer og situasjoner. Vi starter med en introduksjon til GPT-teknologien, dens evne til å forstå og generere menneskelig språk, samt GPTs imponerende utvikling fra GPT-1 til GPT-3.

Etikk og ansvarlig bruk
Vi tar opp begrensninger og utfordringer knyttet til GPT-modeller, inkludert risikoen for upassende eller diskriminerende innhold. Vi vektlegger viktigheten av etisk og ansvarlig bruk, med fokus på å unngå bias og sikre pålitelighet.

GPT i praksis - do's and dont's
Konkrete eksempler på GPTs nytte i ulike bransjer, spesielt innen håndverk. Dette inkluderer generering av profesjonelle e-poster, tilbud, kontrakter og metoder for å spare tid. Vi demonstrerer også vår egen bruk av AI/GPT på befare.no for å effektivisere elektrikeres arbeidshverdag. Vi kommer også til å vise noen raske eksempler på hva som skjer når AI går galt.

Hvordan du kan bruke kunstig intelligens og GPT i din bransje
Avslutningsvis oppfordrer vi deltakere til å ta med seg forståelsen av GPTs fordeler og begrensninger når de utforsker teknologien i sine bransjer.

Fokus ligger på inspirerende eksempler – GPT i praksis. Gi oss beskjed hvis Biztek dekker intro til GPT og etikk, slik at vi kan tilpasse presentasjonen.


10:20 - 11:15

Biztek AS

ChatGPT, Bing og Microsoft Copilot. 
Få innsikt, lær bruksområder og implementering av fremtidsrettet teknologi.
Biztek deler sin erfaring så langt, og ser på økosystemet rundt ChatGPT.
Hva er mulig i dag?, og hvordan kan Microsoft og Windows Copilot påvirke din arbeidshverdag.
Microsoft kommer til å introdusere mer og mer funksjonalitet i sin portefølje, blant annet i dine Microsoft 365 og Office-applikasjoner.

Foredragsholder:
Roger Aakerholm – Daglig Leder
Øyvind Bakken – Digital Rådgiver
 

11:20 - 11:30

Oppsummering, spørsmål og svar


11:30 - 12:00

Lunsj


Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist 28.august

Ons 30.08.2023
09:00 - 12:00
Snefugl gård, Buvika
Snefugl Gård
Del på
2023 © Foreningsportal